Välkommen!

Vi är ett medelstort företag inom Ventilationsbranschen där vi åtar oss allt från små reparationer till entreprenader. Våra kunder är allt från små privata fastighetsägare till större fastighetsägare, kommuner och byggentreprenörer.

Vår styrka är att vi har korta inställelsetider och korta beslutsvägar inom företaget.

Vi är ISO certifierade enligt 9001 samt 14001.

VD Jonas Boberg