top of page

OVK besiktning

Vi utför OVK Besiktningar i allt från små fastigheter till stora köpcentrum.

Shoppingcenter interiörer

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader.

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Länk till Boverket där det står mer uförligt om OVK

  • Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år

 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

bottom of page