top of page

OVK besiktning Södertälje

Genomförande av OVK besiktningar i allt från små bostäder till stora museum.

OVK Besiktning Södertälje

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll som vi genomför åt er i Södertälje och som är regelbunden för de flesta byggnader.

Syftet är att säkerställa hög inomhuskomfort och korrekt funktion av ventilationssystemen.

En certifierad expert är ansvarig för att genomföra denna kontroll.

Kontrollanten ger också rekommendationer om hur man kan minska energiförbrukningen för ventilationen utan att försämra inomhusmiljön.

Länk till Boverket där det står mer utförligt om OVK

  • Byggnader och typ av ventilationssystem. Intervall Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år.

 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

bottom of page