top of page

OVK besiktning Haninge

Utförande av OVK besiktning inom allt från mindre bostäder till större lägenhetshus.

OVK Besiktning Haninge

Vi genomför Obligatorisk ventilationskontroll åt er i Haninge, vilket är en återkommande inspektion som är obligatorisk i de flesta byggnader.

Målet är att säkerställa hög inomhuskomfort och korrekt funktion av ventilationssystemen.

En certifierad expert är ansvarig för att genomföra denna kontroll.

Kontrollanten kan även erbjuda rådgivning om hur man minskar ventilationens energiförbrukning utan att påverka inomhusmiljön negativt.

Länk till Boverket där det står mer utförligt om OVK

  • Byggnader och typ av ventilationssystem. Intervall Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år.

 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

bottom of page