top of page

OVK besiktning Rönninge

OVK besiktning inom allt från stora köpcentrum till mindre fastigheter.

OVK Besiktning Rönninge

Vi genomför OVK besiktningar i Rönninge.

Vad är OVK? Obligatorisk ventilationskontroll är en regelbunden procedur som de flesta byggnader genomgår. Syftet är att säkerställa att inomhusklimatet är godkänt och att ventilationssystemen fungerar korrekt.

En certifierad expert bör utföra denna kontroll. Kontrollanten ger även råd om hur man minskar ventilationens energiförbrukning utan att försämra inomhusmiljön.

Länk till Boverket där det står mer utförligt om OVK

  • Byggnader och typ av ventilationssystem. Intervall Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år.

 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

bottom of page