top of page

OVK besiktning Salem

Genomförande av OVK besiktning inom små anläggningar till större köpcentrum.

OVK Besiktning Salem

Vi utför OVK-besiktningar åt er i Salem. OVK, Obligatorisk ventilationskontroll är en nödvändig rutin i de flesta byggnader.

Syftet är att säkerställa att inomhusklimatet är godkänt och att ventilationssystemen fungerar korrekt.

En certifierad specialist bör utföra denna viktiga kontroll och kan också ge råd om hur man minskar energiförbrukningen utan att försämra inomhusmiljön.

Länk till Boverket där det står mer utförligt om OVK

  • Byggnader och typ av ventilationssystem. Intervall Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år.

 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

bottom of page