top of page

OVK besiktning Ekerö

Vi genomför OVK besiktning i allt från gymnasium till mindre anläggningar.

OVK Besiktning Ekerö

Vi utför OVK, obligatorisk ventilationskontroll åt er i Ekerö. OVK är en rutin som regelbundet utförs i de flesta byggnader.

Målet är att säkerställa att inomhusklimatet är godkänt och att ventilationssystemen fungerar korrekt.

En certifierad specialist ansvarar för att utföra denna kontroll. Kontrollanten ger också rekommendationer om hur man kan minska energiförbrukningen för ventilationen, samtidigt som inomhusmiljön håller en hög nivå.

Länk till Boverket där det står mer utförligt om OVK

  • Byggnader och typ av ventilationssystem. Intervall Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år.

 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

bottom of page