top of page

OVK besiktning Nynäshamn

Genomförande av OVK besiktning i allt från bostäder till stora skolor.

OVK Besiktning Nynäshamn

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll som vi utför åt er i Nynäshamn. Det är en regelbunden kontroll som bör göras i de flesta byggnader.

Målet är att säkerställa hög inomhuskomfort och korrekt funktion av ventilationssystemen.

En certifierad expert ansvarar för att utföra denna kontroll.

Kontrollanten ger även rekommendationer om hur man kan minska ventilationens energiförbrukning utan att försämra inomhusmiljön.

Länk till Boverket där det står mer utförligt om OVK

  • Byggnader och typ av ventilationssystem. Intervall Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år.

 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

bottom of page