top of page

Åtgärd OVK besiktning

Vi utför åtgärder efter OVK-besiktningar och rekommenderar eventuella energisparande åtgärder.

Åtgärd OVK

Efter en OVK-Besiktning är det inte helt ovanligt att det blir nedslag på vissa punkter, och dessa behöver åtgärdas. Det är noga reglerat i bygglagstiftningen.

Här hjälper vi er med alla OVK åtgärder så att kommunens byggnadsnämnd kan komma ut och kontrollera att åtgärderna åtgärdats på rätt sätt.

Kontakta oss här om ni behöver hjälp med OVK åtgärder.

Vi utför även åtgärder efter OVK besiktning i

bottom of page