top of page

Åtgärd OVK besiktning Salem

Genomförande av åtgärder efter OVK besiktning samt rekommendationer av möjliga energisparande åtgärder.

Åtgärd OVK Salem

Efter en OVK-besiktning som vi har genomfört åt er i Salem är det inte ovanligt med anmärkningar på vissa områden, och dessa behöver rättas till enligt bygglagstiftningen.

Vi hjälper er genom hela processen med OVK-åtgärder, säkerställer att kommunens byggnadsnämnd kan genomföra kontroller och verifiera att åtgärderna har utförts korrekt.

Kontakta oss här om ni behöver hjälp med OVK åtgärder.

Vi utför även åtgärder efter OVK besiktning i

bottom of page