top of page

Åtgärd OVK besiktning Haninge

Utförande av åtgärder efter din OVK besiktning samt rekommendationer av potentiellt energisparande åtgärder.

Åtgärd OVK Haninge

Efter en OVK-besiktning är det vanligt med nedslag på vissa punkter som behöver åtgärdas enligt regler i bygglagstiftningen.

Vi står till tjänst för att genomföra samtliga OVK-åtgärder, samt säkerställer att Haninge kommuns byggnadsnämnd kan godkänna dessa åtgärder.

Kontakta oss här om ni behöver hjälp med OVK åtgärder.

Vi utför även åtgärder efter OVK besiktning i

bottom of page