top of page

Åtgärd OVK besiktning Södertälje

Utförande av krävande åtgärder efter din OVK besiktning samt råd inom tänkbara energisparande åtgärder.

Åtgärd OVK Södertälje

Efter en OVK-Besiktning är det vanligt med nedslag på vissa punkter som behöver åtgärdas enligt bygglagstiftningen.

I Södertälje står vi till tjänst med alla OVK-åtgärder för att säkerställa att dessa åtgärder utförs korrekt innan kommunens byggnadsnämnd utför sina kontroller.

Kontakta oss här om ni behöver hjälp med OVK åtgärder.

Vi utför även åtgärder efter OVK besiktning i

bottom of page