top of page

Radon Haninge

Uppmätning av radongas samt ingripande vid förhöjda radonvärden.

Radon Haninge

Vid förhöjda radonnivåer i er byggnad i Haninge kommer vi hjälpa er med följande åtgärder:

 • Vi tätar för att förhindra att radon tränger in i huset från marken.

• Montering av antingen frånluft eller kombinerad från- och tilluft.

• Förbättra luftcirkulationen i torpar och krypgrunder.

• Optimering eller anpassning av det befintliga ventilationssystemet.

Behöver ni hjälp med radon? Klicka här.

Vi utför även åtgärder mot Radon i

bottom of page