top of page

Radon Södertälje

Genomförande av prövning för radongas samt eventuella ingrepp mot höga värden.

Radon Södertälje

Vid förhöjda radonnivåer i er byggnad i Södertälje kommer vi att hjälpa er med följande åtgärder:

 • Vi tätar för att förhindra radon som tränger in i huset från marken.

• Frånluft eller kombinerad från- och tilluft installeras.

• Förbättring av luftcirkulationen i torpar och krypgrunder.

• Anpassning eller förbättring av det befintliga ventilationssystemet.

Behöver ni hjälp med radon? Klicka här.

Vi utför även åtgärder mot Radon i

bottom of page