top of page

Radon Rönninge

Genomförande av mätning av radongas samt åtgärder mot höga radonvärden.

Radon Rönninge

Om radonnivåerna i er byggnad i Rönninge är höga, kommer vi att utföra följande åtgärder:

 • Vi tätar för att förhindra att radon läcker in i huset från marken.

• Installation av antingen frånluft eller kombinerad från- och tilluft.

• Optimering av luftcirkulation i torpar och krypgrund.

• Förbättring eller anpassning av det nuvarande ventilationssystemet.

Behöver ni hjälp med radon? Klicka här.

Vi utför även åtgärder mot Radon i

bottom of page