top of page

Radon Nynäshamn

Vi genomför kontroller av radongas samt ingrepp mot förhöjda värden.

Radon Nynäshamn

När radonnivåerna är för höga i er byggnad i Nynäshamn kommer följande åtgärder att genomföras:

 • Vi tätar för att förhindra inträngning av radon från marken till huset.

• Montage av antingen frånluft eller kombinerad från- och tilluft görs.

• Förbättring av luftcirkulationen i torpar och krypgrunder.

• Förbättring eller anpassning av det nuvarande ventilationssystemet.

Behöver ni hjälp med radon? Klicka här.

Vi utför även åtgärder mot Radon i

bottom of page